Tvangsfjernelse
“Få hjælp til at overskue junglen af regler om tvangsfjernelse af børn. Jeg kan være ved din side gennem hele sagen.”

Sådan hjælper jeg ved tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse af børn er en frygtelig oplevelse for alle parter. Står du midt i en sag om tvangsfjernelse af børn, eller er du i fare for at få tvangsfjernet dit barn, så kontakt mig - Rasmus Hedegaard, advokat med speciale i sager om tvangsfjernelse af børn. Det er ligemeget, hvor i landet, du bor. Send mig en mail med dit telefonnummer på rh@advohus.dk, så ringer jeg dig op eller ring til min sekretær, Britt Alrøe på 87 80 12 79.

Få gratis advokathjælp til forældre og børn i sager om tvangsfjernelse

Jeg hjælper i sager om tvangsfjernelse af børn over hele landet og har ført mange sager om tvangsfjernelse af børn ved kommuner, i Ankestyrelsen og i retten. Jeg kan være advokat for dig som forælder, der oplever at få tvangsfjernet dit barn og sikre dine rettigheder. Dit barn har også ret til gratis advokathjælp i en sag om tvangsfjernelse, hvis barnet er fyldt 12 år. Jeg kan være advokat for dit barn og sikre, at barnet bliver hørt og passet på gennem tvangsfjernelsessagen.

Hjælp til at overskue junglen af regler om tvangsfjernelse af børn

Jeg kan være ved din side gennem hele sagen om tvangsfjernelse af børn. Jeg kan sikre, at du og dit barn får den bedst mulige behandling gennem systemet. Jeg kender reglerne og de typiske fejl, som kommunerne laver i sager om tvangsfjernelse af børn, og jeg følger op på henvendelser fra sagsbehandleren.
Forvaltningen skal belyse tvangsfjernelsessagen hele vejen rundt. Det er min erfaring, at forvaltningen af og til "glemmer" at fortælle de ting, der taler for, at barnet ikke skal tvangsfjernes. Det er min fornemste opgave at få alt frem, der taler til din fordel. Som din advokat er jeg uafhængig af kommunens interesser. Jeg skal udelukkende varetage dine og dit barns interesser.

Fristerne i sager om tvangsfjernelse af børn er komplicerede og fungerer ofte meget forskelligt. Jeg sørger for, at fristerne i din sag om tvangsanbringelse bliver overholdt, så sagen kører så glat som muligt.
Der er ofte fejl i handleplanerne i anbringelsessager. Handleplanen skal revideres hvert år. Kontakt mig omkring handleplaner og reglerne for tvangsfjernelse af børn - der er mange og indviklede regler at gennemskue.

Rasmus Hedegaard - ekspert i sager om tvangsfjernelse af børn. Kontakt mig på 87 80 12 79 eller send en mail på rh@advohus.dk